Informace pro lékaře

Profesní vzdělání a nabídka spolupráce

Naše pracoviště je držitelem osvědčení stomatologické komory v oboru Parodontologie a jsme členem v mezinárodní ITI (International Team for Implantology). Dále pravidelně poskytujeme pregraduální stáž pro budoucí absolventy/ky v oboru Dentální hygieny VOŠ Ústí nad Labem.

Externím lékařům nabízíme na základě písemného doporučení spolupráci při ošetření jejich pacientů v uvedených oblastech. Pacienty pak vracíme zpátky do péče odesílajícího lékaře.

Objednávka na základě doporučení online zde nebo telefonicky (+420) 772 724 491.

Česká stomatologická komora International Team for Implantology

Dentální hygiena a parodontologie

Rozsah služeb od pravidelné preventivní péče dentální hygienistky po řešení pokročilých parodontologických stavů chirurgickou cestou. Kromě celé škály ručních nástrojů používáme piezoelektrický ultrazvuk AP-B v kombinaci se subgingiválním pískováním.

Ultrazvuk AP-B

Chirugické krytí krčků a prohloubení ústího vestibula

Úprava nebo stabilizace obnažených zubních krčků za pomocí epitelových či pojivových štěpů. Odstranění patologického tahu uzdiček či tvářových řas s cílem zlepšit stabilitu zubní protézy.

Plastická chirurgie

Zubní implantologie

Pečlivým naplánováním pomocí CBCT a skeneru provádime implatace tzv. navigovaně, tj. s pomocí individuální chirurgické šablony. Ta vede preprační vrták v správném směru a do požadované hloubky.

Zubní implantologie Zubní implantologie Zubní implantologie

Hybridní protézy

V případě zbytkového chrupu nebo v bezzubé čelisti je držení snímatelných protéz často problematické. Dokážeme využít poslední zuby nebo vhodně zavedené implantáty k vylepšení podpory a stabilizaci náhrad.

Hybridní protézy Hybridní protézy Hybridní protézy Hybridní protézy Hybridní protézy

Fixní protetika

Vyhotovení keramických korunek a můstků s digitálním přenosem dat za pomocí intraorálního skeneru 3D Shining. Skenování je oproti klasickému otiskování zejména přesnější, pro pacienta komfortnější a ve výsledku také rychlejší.

Fixní protetika Fixní protetika Fixní protetika Fixní protetika